ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την Telecanto Pizza & Pasta η προστασία των προσωπικών δεδομένων έχει πρωταρχική σημασία και αντιμετωπίζεται με τη μέγιστη σοβαρότητα. Ο σεβασμός προς τα προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε και η διασφάλιση της σωστής επεξεργασίας τους είναι μία από τις προτεραιότητες της Εταιρίας.

Για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να προστατέψουμε τα προσωπικά δεδομένα που επεξεργαζόμαστε και να διασφαλίσουμε ότι η επεξεργασία τους πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις που τίθενται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και κυρίως από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679.

1. ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Η Telecanto Pizza & Pasta ενεργεί ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας για όλα τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει, υποβάλλει σε επεξεργασία και αποθηκεύει.

Telecanto Pizza & Pasta (ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΚΑΖΟΥΝΗ)
Διεύθυνση: ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 174, ΒΟΛΟΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑ 38221, Ελλάδα
Τηλέφωνο: 24210 55085
Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: info@telecanto.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΓΚΑΖΟΥΝΗ

2. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΟΥΜΕ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΓΑΖΟΜΑΣΤΕ

Για να σας εξυπηρετήσουμε και να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες και τα προϊόντα μας συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε όλα τα δεδομένα που γνωστοποιείτε στον εκπρόσωπο μας όταν δίνετε την παραγγελία σας τηλεφωνικώς ή όσα δεδομένα συμπληρώνετε στα αντίστοιχα πεδία όταν ανοίγετε λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα μας και πιο συγκεκριμένα, ονοματεπώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας (σταθερό ή κινητό), e-mail, φορολογικά στοιχεία (στην περίπτωση που επιθυμείτε έκδοση τιμολογίου). Παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας ότι η ιστοσελίδα της Εταιρίας μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους (links) προς άλλους ιστότοπους. H Εταιρία μας δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων ή/και το περιεχόμενο αυτών των ιστοτόπων.

Αν είστε ηλικίας μέχρι 15 ετών, παρακαλούμε να λάβετε την άδεια του γονέα ή κηδεμόνα σας, προτού μας κοινοποιήσετε οποιαδήποτε προσωπικά στοιχεία σας.

3. ΣΚΟΠΟΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΝΟΜΙΚΕΣ ΒΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ

Όλα τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και υπόκεινται σε επεξεργασία με σκοπό καταρχήν την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης των προϊόντων μας και πιο συγκεκριμένα για την ετοιμασία και παράδοση της παραγγελίας σας και την επικοινωνία μας μαζί σας σχετικά με αυτή. Κάποια από τα δεδομένα σας μπορεί να χρησιμοποιηθούν και για τους παρακάτω σκοπούς πάντα με τη δική σας σχετική συγκατάθεση:

Νομικές βάσεις επεξεργασίας των δεδομένων μπορεί να είναι κατά περίπτωση:

4. ΠΟΥ ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Τα προσωπικά δεδομένα σας είναι πιθανό να κοινοποιηθούν στους ακόλουθους αποδέκτες:

5. ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τα δεδομένα σας τηρούνται στη βάση δεδομένων της Telecanto Pizza & Pasta για 5 χρόνια μετά την τελευταία συναλλαγή σας με την εταιρία ή για όσο χρόνο μπορεί να απαιτεί η νομοθεσία (π.χ. στην περίπτωση έκδοσης τιμολογίου, όσο χρόνο ορίζει το φορολογικό νομοθετικό πλαίσιο).

Αν η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, τα προσωπικά δεδομένα τηρούνται μέχρι να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση αυτή. Διευκρινίζεται ότι η ανάκληση της συγκατάθεσης δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της.

Σε κάθε περίπτωση η Telecanto Pizza & Pasta εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για να εξασφαλίζει την προστασία των προσωπικών δεδομένων που επεξεργάζεται και μεριμνά συνεχώς για την αποτροπή κάθε μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης στα δεδομένα αυτά.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΑΣ

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να ασκήσετε τα παρακάτω δικαιώματα:

Δικαίωμα πρόσβασης

Έχετε δικαίωμα να γνωρίζετε ποια δεδομένα σας τηρούμε και επεξεργαζόμαστε, για ποιο λόγο και άλλες συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με αυτά, καθώς και να μας ζητήσετε αντίγραφό τους

Δικαίωμα διόρθωσης

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση, τροποποίηση και συμπλήρωση των προσωπικών δεδομένων σας

Δικαίωμα διαγραφής («δικαίωμα στη λήθη»)

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτά τίθενται σε επεξεργασία μετά τη σχετική συγκατάθεσή σας. Στις περιπτώσεις που η επεξεργασία βασίζεται σε άλλη νομική βάση (όπως ενδεικτικά στην εκτέλεση σύμβασης, σε έννομη υποχρέωση ή στην προστασία έννομων συμφερόντων της Εταιρίας κλπ.) το δικαίωμά σας αυτό μπορεί να υπόκειται σε περιορισμούς ή να μην υφίσταται

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία

Έχετε δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας όταν αυτή γίνεται με βάση έννομο συμφέρον, καθώς και για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης και κατάρτισης προφίλ

Δικαίωμα στη φορητότητα

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε και να λάβετε τα προσωπικά δεδομένα σας σε μορφή που σας επιτρέπει την πρόσβαση σε αυτά, τη χρήση και επεξεργασία τους με τις κοινώς διαδεδομένες μεθόδους επεξεργασίας. Επιπλέον, για τα δεδομένα σας που επεξεργαζόμαστε με αυτοματοποιημένα μέσα και με βάση τη συγκατάθεσή σας ή για την εκτέλεση σύμβασης, μπορείτε να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό

Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης

Αν η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωμα να την ανακαλέσετε οποιαδήποτε στιγμή. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν την ανάκλησή της

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε ερώτημα, παράπονο ή άλλη ενημέρωση σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο email info@telecanto.gr ή στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

7. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ (ΑΠΔΠΧ)

Έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr) σχετικά με θέματα που αφορούν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σας

8. ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Τυχόν μελλοντικές αλλαγές στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της Εταιρίας μας θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της www.telecanto.gr και όπου απαιτείται, θα σας κοινοποιηθούν.